620. седница Владе Републике Србије, 23. фебруар 2012. године