612. седница Владе Републике Србије, 9. фебруар 2012. године