595. седница Владе Републике Србије, 26. јануар 2012. године