584. седница Владе Републике Србије, 12. јануар 2012. године