575. седница Владе Републике Србије, 22. децембар 2011. године