549. седница Владе Републике Србије, 24. новембар 2011. године