539. седница Владе Републике Србије, 10. новембар 2011. године