528. седница Владе Републике Србије, 20. октобар 2011. године