524. седница Владе Републике Србије, 13. октобар 2011. године