510. седница Владе Републике Србије, 22. септембар 2011. године