479. седница Владе Републике Србије, 21. јул 2011. године