476. седница Владе Републике Србије, 14. јул 2011. године