470. седница Владе Републике Србије, 7. јул 2011. године