451. седница Владе Републике Србије, 2. јун 2011. године