405. седница Владе Републике Србије, 24. фебруар 2011. године