398. седница Владе Републике Србије, 10. фебруар 2011. године