389. седница Владе Републике Србије, 21. јануар 2011. године