380. седница Владе Републике Србије, 29. децембар 2010. године