367. седница Владе Републике Србије, 9. децембар 2010. године