363. седница Владе Републике Србије, 2. децембар 2010. године