358. седница Владе Републике Србије, 18. новембар 2010. године