344. седницa Владе Републике Србије, 21. октобар 2010. године