315. седница Владе Републике Србије, 2. септембар 2010. године