309. седница Владе Републике Србије, 19. август 2010. године