297. седница Владе Републике Србије, 22. јул 2010. године