296. седница Владе Републике Србије, 21. јул 2010 године