293. седница Владе Републике Србије, 15. јул 2010. године