288. седница Владе Републике Србије, 8. јул 2010. године