286. седница Владе Републике Србије, 2. јул 2010. године