258. седница Владе Републике Србије, 13. мај 2010. године