253. седница Владе Републике Србије, 29. април 2010. године