246. седница Владе Републике Србије, 15. април 2010. године