242. седница Владе Републике Србије, 8. април 2010. године