212. седница Владе Републике Србије, 21. јануар 2010. године