209. седница Владе Републике Србије, 14. јануар 2010. године