193. седница Владе Републике Србије, 17. децембар 2009. године