184. седница Владе Републике Србије, 1. децембар 2009. године