35. седница Владе Републике Србије, 30. септембар 2004. године