156. седница Владе Републике Србије, 9. октобар 2009. године