147. седница Владе Републике Србије, 17. септембар 2009. године