136. седница Владе Републике Србије, 20. август 2009. године