135. седница Владе Републике Србије, 17. август 2009. године