113. седница Владе Републике Србије, 25. јун 2009. године