110. седница Владе Републике Србије, 18. јун 2009. године