80. седница Владе Републике Србије, 9. април 2009. године