73. седница Владе Републике Србије, 19. март 2009. године