60. седница Владе Републике Србије, 13. фебруар 2009. године