41. седница Владе Републике Србије, 19. децембар 2008. године