ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (изабрана 25. јануара 2001. године)

1. др ЗОРАН ЂИНЂИЋ, председник

- потпредседници 1. др НЕБОЈША ЧОВИЋ, потпредседник 2. ДУШАН МИХАЈЛОВИЋ, потпредседник, до избора министра обавља функцију министра унутрашњих послова 3. МОМЧИЛО ПЕРИШИЋ, потпредседник 4. др ВУК ОБРАДОВИЋ, потпредседник 5. проф. др ЖАРКО КОРАЋ, потпредседник 6. АЛЕКСАНДАР ПРАВДИЋ, потпредседник 7. ЈОЖЕФ КАСА, потпредседник

- министри 1. мр БОЖИДАР ЂЕЛИЋ, министар финансија и економије 2. др ВЛАДАН БАТИЋ, министар правде и локалне самоуправе 3. проф. др ДРАГАН ВЕСЕЛИНОВ, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде 4. АЛЕКСАНДАР ВЛАХОВИЋ, министар за привреду и приватизацију 5. ГОРАН НОВАКОВИЋ, министар рударства и енергетике
6. МАРИЈА РАШЕТА-ВУКОСАВЉЕВИЋ, министар саобраћаја и телекомуникација 7. проф. др ДРАГОСЛАВ ШУМАРАЦ, министар урбанизма и грађевина 8. мр СЛОБОДАН МИЛОСАВЉЕВИЋ, министар трговине, туризма и услуга 9. др ГОРАН ПИТИЋ, министар за економске везе са иностранством 10. ДРАГАН МИЛОВАНОВИЋ, министар за рад и запошљавање 11. др ГОРДАНА МАТКОВИЋ, министар за рад, борачка и социјална питања 12. проф. др ДРАГАН ДОМАЗЕТ, министар за науку, технологије и развој 13. проф. др ГАШО КНЕЖЕВИЋ, министар просвете и спорта 14. БРАНИСЛАВ ЛЕЧИЋ, министар културе 15. др ОБРЕН ЈОКСИМОВИЋ, министар здравља и заштите животне околине 16. проф. др ВОЈИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ, министар вера
**********
Народна скупштина Републике Србије констатовала је оставке:

- потпредседника АЛЕКСАНДРА ПРАВДИЋА, 31. августа 2001. године - министра здравља др ОБРЕНА ЈОКСИМОВИЋА, 22. октобра 2001. године - потпредседника др ВУКА ОБРАДОВИЋА, 12. децембра 2001. године - министра рударства и енергетике ГОРАНА НОВАКОВИЋА, 19. јуна 2002. године - потпредседника МОМЧИЛА ПЕРИШИЋА, 1. априла 2002. године

Народна скупштина Републике Србије, 19. јуна 2002. године донела је одлуку о избору:

- потпредседника Владе Републике Србије, мр МИОДРАГА ИСАКОВА; - министра за државну управу и локалну самоуправу, РОДОЉУБА ШАБИЋА; - министра рударства и енергетике, др КОРИ УДОВИЧКИ; - министра здравља, др сци. ТОМИЦЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА; - министра за заштиту природних богатстава и животне средине, проф. др АНЂЕЛКЕ МИХАЈЛОВ.