Информације о поплавама у Србији - вести од 26. маја

ФОТО: Избацивање намештаја уништеног током поплавног таласа у Обреновцу.